Безопасност на движението по пътищата

План за действие за 2024 година може да видите ТУК.

План-програма за учебната 2022/2023 година може да видите ТУК.

План за работата на училищната комисия по БДП в МГ "Баба Тонка" през учебната 2022/2023 година може да видите ТУК.

Събития в МГ "Баба Тонка"


Математическа гимназия с отличие за безопасност на движението по пътищата

На тържествена церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност. Церемонията бе организирана от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) с подкрепата на БТА по случай Международния ден за безопасност на движението по пътищата – 29 юни. Наградени бяха институции с принос на регионално и местно ниво за подобряване на безопасността по пътищата и намаляването на пътнотранспортния травматизъм.
Единств еното училище за Северен централен район,което бе наградено със статуетка, грамота и специална награда, бе МГ „Баба Тонка“. Тя бе връчена за цялостната политика на образователната институция по изграждане на трайни навици в учениците за опазване човешките живот и здраве на пътя.
Тъй като учениците са рискова група за възникване на пътнотранспортни травми поради малкия социален опит, възрастовите и психологични особености, в МГ “Баба Тонка“ вярваме и работим за това, добрият пример да повиши обществената чувствителност към темата.

*****

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БЕ ОДОБРЕНА ПО ПРОГРАМА НА МОН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА 2022 Г. - МОДУЛ 2

Върху лекоатлетическите писти и на едно от двете волейболни игрища бе положена специализирана спортна настилка. В обособено дворно пространство върху ударопоглъщаща настилка, бяха изградени фитнес уреди, тенис на маса и маса с шахматна дъска, на които учениците да разтоварват психическото напрежение и да ограничат заседналия начин на живот. Желанието на екипа е да формира система от жизненонеобходими двигателни умения, навици и волеви качества на нашите ученици.

*****

На 29 юни отбелязваме Националния ден за безопасност на движението по пътищата

По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) датата 29 юни е обявена с решение на Министерския съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата. Концепцията, която се поставя е популяризирането на темата чрез провеждане на различни събития, информационни и образователни кампании.
Целта е с началото на лятната ваканция и преди множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на училищната общност към безопасността на движението по пътищата.
Учениците от седмите класове сътвориха рисунки на тема „Лято без произшествия“. По този начин тази година отбелязахме Националния ден за безопасност на движението по пътищата.

*****

Състезание по БДП за учебната 2022-2023 учебна година

На 18.02.2023 г., за трета поредна година, се проведе Общинският кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 година.

В състезанието взеха участие училищни отбори от двете състезателни групи – първа състезателна група - учениците от V, VI и VII клас в състав: Цветомира Светославова Николова - 5 б, Ростислав Владиславов Гърков - 5 б, Владин Симеонов Симеонов - 6 а и Моника Петрова Димитрова -7 б, заеха шесто място. Отборът от втора състезателна група - учениците от VIII, IX и X клас, в състав: Томислав Тихомиров Колев - 8 а, Полина Стефанова Тодорова - 9 а, Бела Йовкова Йорданова - 10 а и Стефко Тихомиров Николаев - 10 а извоюва трето място.

Традиционно състезанието и за двете състезателни групи се проведе в две части – писмен тест и практически тест. Писмените тестове се решаваха отборно, а в практическия тест отборите участваха с двама състезатели- момче и момиче.

Състезаният а по БДП насърчават към безопасно, отговорно, информирано и културно поведение по пътя. Поздравления за доброто представяне и ангажираност на училищните отбори!
Горди сме с постигнатите резултати на учениците в различни спортни състезания!


*****

Отбелязване на 29 юни - Ден на безопасността на движение по пътищата

Учениците от 7, 8, 9, 10 и 11 клас в Математическа гимназия „Баба Тонка“ отбелязаха датата 29 юни - Ден на безопасността на движение по пътищата.

Бяха организираниинициати ви за образователни и информационни събития, които поставихаакцентвърху различни аспекти на безопасността на пътя.
Крайната цел бе повишаване информираността и чувствителността по темата.

Инициативи, които бяха организирани:
1. Беседа на тема "Безопасно движение по пътищата".
2. Изготвяне на презентация.
3. Изготвяне на постер.
4. Изложба на рисунки.
презентация

*****

Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението

Отборът на МГ „Баба Тонка”, гр. Русе спечели почетното второ място в провелия се на 5 май тази година, за втори пореден път, Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението.
В първа състезателна група- от 5 до 7 клас, отборът на МГ „Баба Тонка“- гр. Русе влезе в оспорвана надпревара с ученици от 6 училища.
След теоретичния кръг- отборно решаване на тест от затворен тип за определено време, учениците преминаха към практическа част, включваща 11 елемента за изпълнение, по предварително подготвено трасе, през което трябваше да преминат в рамките на 15 минути.
Поздравления на учениците за достойното представяне!

*****

Училищен кръг на националното състезание по безопасност на движението по пътищата

За втора поредна година в МГ „Баба Тонка“ се проведе училищния кръг на националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г.
В състезанието взеха участие шест отбора, съставени от по четири участници от първа възрастова група- V, VI и VII клас.
Състезанието протече в две части – теоретична, по време на която отборно се решаваха тестови задачи и практическа- на изградено състезателно трасе в двора на гимназията участниците премериха сили в практически упражнения с велосипед.
По време на състезанието учениците демонстрираха усвоените знания и умения, придобити в часовете по безопасност на движението по пътищата.
Всички участници получиха грамоти.
Станалото ежегодно състезание е с акцент насърчаване на учащите към безопасно и културно поведение по пътя.

*****

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

Въз основа на реализираните дейности по Национална програма на Министерство на образованието и науката „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата” започна осъществяването на практикически занятия. Същите са с насоченост постигане на траен позитивен ефект върху практическата подготовка на учениците и усвояването на социокултурни роли на пътя.

В дългосрочен план целта е намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на ученици.

*****

Ден без загинали на пътя – 21 септември

Учениците от математическа гимназия „Баба Тонка“ се присъединяват към инициативата Ден без загинали на пътя – 21 септември и участват в кампанията „Дни на безопасността“ в периода 16 -22 септември 2021 г. като изобразяват в рисунки представите си за неразумно участие в пътната ситуация.
Апелът към техните съученици е: „Повече разум - по-малко нещастие!“, ВНИМАНИЕ на пътя и спазване правилата за движение.
Галерията от рисунки е създадена след проведени беседи с учениците за сериозните последици при ПТП, а участниците са от пети до девети клас. Вижте галерията
*****

МГ се включи в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата

На 26.02.2021 г. бе проведен Училищния кръг, в който се включиха участници от първа състезателна група V – VII клас.
В изпълнение на Заповед №177 от 22.02.2021г. на Директора на МГ „Баба Тонка“ и съобразно Регламента за организиране и провеждане на националното състезание по БДП по пътищата през учебната 2020/2021 г., сформираната комисия определи местата и графика за провеждането на училищния кръг, като състави писмения и практическия тест за провеждането на кръга. Бяха сформирани три отбора от по три участника всеки от V-ти, VI-ти и VII-ми клас.

Въз основа на протокола за окончателните резултати, отборът на Рафаил Росенов Ненов от V клас, Томислав Тихомиров Колев от VI клас и Полина Стефанова Тодорова от VII клас от I- ва състезателна група, се класира за общинския кръг от Национално състезание по безопасност на движението по пътищата.
pic1 pic2 pic3 pic4 pic5
*****

МГ отбеляза 15 ноември 2020 година, определен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на всички институции в Република България и за това и необходимо провеждането на активна политика, с цел превенция на негативните последици от пътно транспортните произшествия.

Предв ид осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние, в МГ бе създадена организация за провеждане в онлайн среда на инициатива, с фокус към последиците от пътнотранспортните произшествия. В часа на класа бе споделен клип, показващ ползите от поставянето на обезопасителните колани в автомобилите и използването на видеорегистратори. Беше проведена и беседа, на която класните ръководители запознаха учениците с официалната статистика за жертвите от пътнотранспортни произшествия.
link
*****

Обучение за повишаване на информираността за безопасно поведение по пътищата на ученици велосипедисти

На 9 октомври 2019 г. в аулата на МГ "Баба Тонка" се проведе обучение за повишаване на информираността за безопасно поведение по пътищата на ученици велосипедисти.
pic1 pic2 pic3
*****

Инструктаж по безопасност на движение по пътищата

В изпълнение на писмо № РД-29-845 на МОН в МГ "Баба Тонка" е проведен инструктаж по безопасност на движение по пътищата, който цели превенция на пътно-транспортния травматизъм през зимния сезон и усложнените метрологични пътни условия (снеговалеж и мокри и заледени участъци).
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Надиграване 9.05.2012 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 200


Онлайн

Гости: 5
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008