Служебни документи

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия:
  • Образец 2 по чл. 62, ал. 1, т. 2 за отсъствия на ученик поради подготовка и участие в състезание, може да си свалите от тук.

  • Образец 3 по чл. 62, ал. 1, т. 3 за отсъствия на ученик по семейни причини до 15 дни в годината, заявление до класния ръководител може да си свалите от тук.

    Заявленията по Образец 2 и Образец 3 се разпечатват, попълват се и се предават на класния ръководител.

Служебна бележка за новоприети ученици може да си свалите от тук
Служебна бележка може да си свалите от тук.
Служебна бележка за РУСО-пенсионен отдел може да си свалите от тук.
Служебна бележка удостоверяваща, че ученикът не е получавал стипендия може да си свалите от тук.

Удостоверение може да си свалите от тук.
Удостоверение за БДЖ може да си свалите от тук.
Удостоверение детски надбавки може да си свалите от тук.

Служебните бележки и удостоверенията се попълват в електронен вид. Разпечатват се и се носят в кацеларията за заверяване с печат и подпис всеки ден след 13.30 ч. Изходящ номер на удостоверения се дава в библиотеката.

Академична справка за обучението може да си свалите от:
Профил "Математически"
Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Профил "Природни науки"

Академичните справки се попълват заедно с класния ръководител в електронен вид. Изходящ номер се дава от канцеларията – стая № 47. Попълнените справки се разпечатват, подписват се от класен ръководител и се предават в канцеларията за заверяване с печат и подпис.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

1. По здравословни причини. Изтегли заявление
Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението. Изтегли декларация

2. По желание на ученика/родителя. Изтегли заявление
Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението. Изтегли декларация
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Дипломи 2013
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 57


Онлайн

Гости: 11
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008