За информатиката и още нещо...
МГ 'Баба Тонка' За информатиката и още нещо...
Начало Състезания Класирания История Учители Дарители За контакти

Дарители за компютърните кабинети

На 22.11.2001 година директорът и основател на фондация "Бъдеще за България" - Елена Костова и фирма "CNsys" оборудват с компютърна техника 26 кабинет.

На 22.03.2004 година по случай 140 години от създаването на училището, приемник на което е МГ "Баба Тонка", Пламен Бобоков, председател на Борда на Директорите на "ПРИСТА ОЙЛ" АД, открива оборудвания изцяло от него компютърен кабинет 23.

През лятото на 2005 година Министерството на транспорта и комуникациите съвместно с Национална мрежа за училищата в Република България създадоха Консорциум "Училища онлайн". От тази инициатива бяха дарени десет работни компютъра за кабинет 22 и един сървър за работа на учениците в обща мрежа, поддържана от МОН.

През есента на 2007 година благодарение на Мариян Димитров Йорданов, член на училищното настоятелство към МГ, ЕТ "Маргарита Янакиева - Дейта лаб" дарява компютърно оборудване за кабинет 25.

© 2009 МГ "Баба Тонка" - Русе
Петък, 12 08 2022 г.