За информатиката и още нещо...
МГ 'Баба Тонка' За информатиката и още нещо...
Начало Състезания Класирания История Учители Дарители За контакти
IIT

Развитие на техниката в МГ

През 1974/75 г. в гимназията се създава център по изчислителна математика, оборудван с ЕИМ ЕС – 1020 и ИЗОТ-0310.

Със заповед № 114 от 05.12.1986 г. директорът на МГ Стоян Чернев нарежда да се бракува ЕИМ ЕС 1020. Идва краят на големите по размери електронни изчислителни машини. По-късно те ще бъдат заменени от персонални компютри.

С писмо № 061716/05.06.89 г. на Министерството на културата, науката и просветата се разрешава в седми клас на МГ “Баба Тонка” от предвидените в учебния план 34 часа по трудово-политехническо обучение, да се изучава езика ЛОГО и програмната среда “Планиметрия”.

Декември 1993 г. Гимназията получава от Министерството на науката и образованието ново компютърно оборудване – PC AT 386 DX 40 MHz, 128 kB cache, 4 MB RAM, 130 MB HDD – един брой и осем броя PC AT 386 SX 40 MHz, 128 kB cache, 1 MB RAM, 1.44 MB FDD, както и локална мрежа Novell 3.11.

С писмо № 670115 от 05.02.1998 г. министърът на образованието Веселин Методиев утвърждава експериментални учебни програми по “Компютърна техника” за V, VI и VII клас в МГ “Баба Тонка”, които се прилагат в часовете по труд и техника.

През учебната 1998/99 година за пръв път се приема паралелка с профил информатика с интензивно изучаване на английски език.

Едва през 2006 г. започва въвеждането на предмет “Информационни технологии” за V, VI и VII класове в цялата страна.

Развитие през годините

 1. 1973 г. – кабинет 7 – калкулатори
 2. 1973 г. – кабинет 13 – тестова система за изпитване
 3. 1977 г. – УИС – ИЗОТ 310
 4. 1985 г. – доставена ЕС 1020
 5. 1983 г. – Правец 8
 6. 1993 г. – Правец 16
 7. 1995 г. – PC 286
 8. 1997 г. – PC 386
 9. 1998 г. – PC 486
 10. 2000 г. – Pentium
 11. 2005 г. – Intel Celeron в 22 кабинет
 12. 2007 г. – Intel P4 в 25 кабинет
© 2009 МГ "Баба Тонка" - Русе
Петък, 12 08 2022 г.