За информатиката и още нещо...
МГ 'Баба Тонка' За информатиката и още нещо...
Начало Състезания Класирания История Учители Дарители За контакти
Учители
Име Снимка Образование В МГ от: Повече
Галина Живкова Бобева Галина Бобева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1997 г. Ръководител компютърните кабинети. Учител по информатика и ИТ
Силвия Стоянова Малчева Силвия Малчева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1999 г. Учител по информатика и ИТ
Сюзан Ахмедова Феимова Сюзан Феимова РУ “Ангел Кънчев” 2001 г. Учител по информатика и ИТ
Диляна Валентинова Ангелова Диляна Ангелова РУ “Ангел Кънчев” 2007 г. Учител по информатика и ИТ
Снежана Мирославова Тодорова Снежана Тодорова РУ “Ангел Кънчев” 2007 г. Учител по информатика и ИТ
Румяна Недкова Жекова Румяна Жекова ВПИ - Шумен 1983 г. Учител по информатика и ИТ
Даниела Димитрова Димитрова РУ “Ангел Кънчев” 2008 г. Учител по информатика и ИТ
© 2009 МГ "Баба Тонка" - Русе
Петък, 12 08 2022 г.