http://mg-babatonka.bg/~web37_informatics/

История на учителите


от teach_admin

Списък на учители по информатика и ИТ, работили в МГ "Баба Тонка"

 1. Петър Иванов Стоянов – работи в МГ от 1966 до 1974 г, води групи ученици на практика в Изчислителните центрове преди 1970 г.
 2. Росица Н. Бранкова – работи в МГ от 1961 до 1973 г, води групи ученици на практика в Изчислителните центрове преди 1970 г.
 3. Йордан Г. Йорданов – работи в МГ от 1959 до 1979 г, преподава през 1970/1971 г. Числени методи.
 4. Иванка Екатеринова Минева – работи в МГ от 1959 до 1988 г, преподава през 1970/1971 г. Числени методи,
 5. Иван Георгиев Бъчваров от ТИИЦ Русе – работи в МГ от 1974 до 1976 г.
 6. Даню Стефанов Михайлов – работи в МГ от 1970 до 1988 г, преподава през 1977/1978 г. Числени методи
 7. Георги Т. Коларов – работи в МГ от 1970 до 1978 г, преподава Числени методи.
 8. Вида Динева Бъчварова - работи в МГ от 1970 до 1980 г, преподава от 1970 до 1980 г. Програмиране и Числени методи, езиците АЛГОЛ, КОБОЛ, работа с ТОТАК машина; участва в създаването на кабинет 7 с калкулатори и кабинет 13 с тестова система за изпитване; с Николай Колев участва в доставката на първата машина ИЗОТ 310 в гимназията .
 9. Елена Стефанова Аврамова - работи в МГ от 1971 до 1983 г. и от 1993 до 2000 г, преподава от 1970 до 1983 г. Програмиране и Числени методи.
 10. Еглика Борисова Събева – работи в МГ от 1973 до 1998 г, преподава от 1997 до 1998 г. Програмиране и Числени методи.
 11. Марина Атанасова Петрова – работи в МГ от 1973 г досега, преподавала през 1976/1977 г. Числени методи.
 12. Велико Цанков Димов – работи в МГ от 1974 до 1988 г, преподава Програмиране и Числени методи, от 1987 до 1988 г. е ръководител на Учебна изчислителна станция на МГ "Баба Тонка".
 13. Йордан Николов Иванов – работи в МГ от 1975 до 1978 г, преподава Числени методи.
 14. Николинка Стоянова Стратева – работи в МГ от 1979 до 1986 г. преподавала Числени методи /9 кл. физическа паралелка/
 15. Митко Христов Кунчев – работи в МГ от 1979 г досега, от 1988 г е директор на МГ, преподавa от 1979 г до 1988 г Програмиране и Числени методи.
 16. Силвия Б. Енчева – работи в МГ от 1981 до 1986 г.
 17. Галя Дочева Кръстева – работи в МГ от 1982 до 1996 г.
 18. Румяна Недкова Жекова – работи в МГ от 1983 г. досега, преподава от 1983 до 1990 г. Програмиране и алгоритмични езици, Информатика, Приложна математика, Числени методи, Труд и техника /модул Компютърна техника/, а след това Информатика и ИТ.
 19. Емилия Ангелова Великова – работи в МГ от 1983 до 1987 г, преподава от 1983 до 1987 г. Програмиране и алгоритмични езици, Информатика, Приложна математика, Числени методи.
 20. Валентин Колев Велков – работи в МГ през 1983/1984 г. и от 1986 до 1995 г, от 1986 г. преподава Числени методи и Програмиране, от 1988 г. е ръководител на Учебна изчислителна станция на МГ „Баба Тонка”.
 21. Валя Димитрова – работи в МГ през 1984/1985 г, преподава Изчислителна техника.
 22. Бисерка Василева Болярова – работи в МГ от 1983 до 1987 г, преподава от 1983 до 1987 г. Изчислителна техника
 23. Даниела Пеева Русева – работи в МГ от 1985 до 1986 г.
 24. Ася Панайотова Влаева-Хранова – работи в МГ от 1985 до 1987 г, преподава Приложна математика, Програмиране, Информатика.
 25. Кина Павлова Зазас – работи в МГ от 1985 до 1987 г. като ръководител на Учебна изчислителна станция на МГ „Баба Тонка”, преподава Операционни системи.
 26. Александър Иванов Кутов – работи в МГ от 1986 до 1994 г.
 27. ктн Стоян Дончев Чернев – директор на МГ от 1985 до 1988 г.
 28. Галина Цв. Стоянова- Черкезова – работи в МГ от 1987 до 1989 г.
 29. Мирослава Христова Костадинова – работи в МГ от 1987 г досега, от 1994 до 1997 г. преподава Информатика и Числени методи.
 30. Боряна Атанасова Куюмджиева – работи в МГ от 1986 г. досега, преподава от 1986 до 1996 г. Програмиране, администратор на първата мрежа Novell.
 31. Николай Недков – работи в МГ през 1988/1989 г, преподава Информатика и Приложна математика.
 32. Снежана Ангелова – работи в МГ от 1988 до 1997 г.
 33. Светлана Борисова Минева – работи в МГ от 1989 до 1990 г. като преподавател по информатика.
 34. Мариана Георгиева Господинова – работи в МГ от 1987 до 1991 г, преподава Изчислителна техника, Програмиране, Приложна математика.
 35. Росен Димитров Чапаров – работи в МГ от 1994 г. досега, води кръжок по Информатика / Текстообработка /.
 36. Ивайло Огнянов Иванов – работи в МГ от 1994 до 1997 г, първо като програмист, а от 1995 до1997 г. е ръководител на Учебна изчислителна станция в МГ преподава от 1995 до 1997 г. Труд и техника /модул Компютърна техника/.
 37. Росица Руменова (Маринова) Лясковска – работи в МГ от 1995 до 2008 г, преподава Информатика, ИТ и Труд и техника /модул Компютърна техника/.
 38. Светлана Цанкова Трифонова – работи в МГ от 1995 до 2000 г, първо като програмист и от 1997 до 2000 г. е ръководител на Учебна изчислителна станция на МГ „Баба Тонка”, преподава от 1997 до 2000 г. Труд и техника /модул Компютърна техника/, разработва и защитава пред Министерството на образованието експериментална програмата за тригодишно изучаване на модул Компютърна техника.
 39. Елена Любомирова (Миндова) Йорданова – работи в МГ през 1996/1997г, преподава Информатика.
 40. Галина Живкова Бобева – работи в МГ от 1997 г. досега, преподава Информатика, ИТ и Труд и техника /модул Компютърна техника/, от 2004 е ръководител на компютърните кабинети.
 41. Здравко Иванов Минчев – работи в МГ от 1997 до 1999 г, преподава Труд и техника /модул Компютърна техника/, Информатика.
 42. Маргарита Величкова Кефирова – работи в МГ от 1998 до 2004 г, преподава Труд и техника /модул Компютърна техника/, Информатика и ИT, от 2001 до 2004 г. е ръководител на компютърните кабинети на МГ "Баба Тонка".
 43. Десислава Стефанова Янева – работи в МГ през 1999/2000 г, преподава Информатика и ИТ.
 44. Силвия Стоянова Малчева – работи в МГ от 1999 г. досега, преподава предметите Информатика, ИТ и Труд и техника /модул Компютърна техника/.
 45. Мария Лазарова Енева /учител в ЦУТНТ Русе/ – работи в МГ от 2000 до 2001 г. като преподавател по ИТ.
 46. Радостина Димитрова Кабакчиева – работи в МГ през 2000/2001 г, преподава предметите Информатика и ИТ.
 47. Нермие Ахмедова Назифова – работи в МГ през 2000/2001 г, преподава предметите Информатика и ИТ.
 48. Емилия Георгиева Йорданова – работи в МГ от 2000 до 2001 г, преподава предметите Информатика и ИТ.
 49. Десислава Христова Чернакова – работи в МГ от 2002 до 2003 г, преподава предметите Информатика и ИТ.
 50. Сюзан Ахмедова Феимова – работи в МГ от 2001 г. досега, преподава предметите Информатика, ИТ и Труд и техника /модул Компютърна техника/ .
 51. Велислава Иванова Памукчиева – работи в МГ от 2000 до 2008 г, преподава предметите Информатика, ИТ и Труд и техника /модул Компютърна техника/.
 52. Михаил Кирилов Кирилов – работи в МГ от 2003 г. досега, преподавал предметите Информатика и ИТ и от 2005 година преподава математика.
 53. Борис Милков Величков – работи в МГ от 2003до 2004 г, преподава предметите Информатика, Информационни технологии и Труд и техника /модул Компютърна техника/.
 54. Марин Христов Маринов – работи в МГ от 2003 до 2007 г, преподава предметите Информатика и ИТ.
 55. Ася Савакова – работи в МГ от 2006 до 2007 г. преподава информатика и ИТ, през 2007 г. "изработва" тогавашния сайт на МГ.
 56. Андрей Петров – работи в МГ от 2006 до 2007 г. преподава информатика.
 57. Диляна Валентинова Ангелова работи в МГ от 2007 г. досега, преподава информатика и ИТ.
 58. Снежана Мирославова Тодорова –работи в МГ от 2007 г. досега, преподава информатика и ИТ.
 59. Даниела Енчева Димитрова –работи в МГ от 2008 до 2009 г. , преподава ИТ.
 60. Донка Великова Симеонова –работи в МГ от 2009 г. досега, преподава информатика и ИТ.
 61. Нели Йорданова Тихомирова –работи в МГ от 2011 г. досега, преподава информатика и ИТ.

Хора, работещи в Учебно- изчислителната станция на МГ „Баба Тонка”

 1. Каталина Петрова Григорова – създател и от 1.10.1977 до 1983 г. е ръководител на Учебна изчислителна станция на МГ „Баба Тонка”.
 2. Стоян Йосифов Бонев – работи в МГ от 1.10.1977 до 1986 г. по подръжката на ИЗОТ 310 и ЕС 1020.
 3. Рени Панайотова - работи в МГ от 1.10.1977 до 1986 г.
 4. Ваня Стефанова Антонова – работи в МГ от 1978 г. до бракуването на ЕС 1020 и Изот 310 през 1993 г. като оператор.
 5. Маргарита Георгиева – работи в МГ до бракуването на ЕС 1020 и Изот 310 през 1986 г. като оператор.
 6. Росица Стойчева Божиновa – работи в МГ от 1987 до 1989 г. като оператор.
 7. Снежана Билчева – работи в МГ като оператор.
 8. Пламен Кръстев Иванов – работи в МГ от 1993 до 1994 г. като програмист.
 9. Лилия Петрова Димитрова – работи в МГ от 1993 до 1995 г. като програмист.
 10. Виолета Рулинска – работи в МГ през 1995 г. като програмист.
 11. Николай Даскалов – работи в МГ през 1995 г. като програмист.
 12. Ивелина Гецова Милева – работи в МГ от 1995 до 1998 г. като програмист.
 13. Красимир Петров Аспарухов – работи в МГ от 1995 до 1996 г. като програмист.
 14. Анелия Симеонова Парушева - работи в МГ от 1996 до 1997 г. като програмист- библиотекар.
 15. Десислава Цанева Баева - работи в МГ от 1998 до 1999 г. като програмист- библиотекар.
 16. Елица Петрова Кулева - работи в МГ от 1999 до 30.04.2000 г. като програмист- библиотекар.
 17. Светлана Христова Атанасова – работи в МГ от 2 май 2000 до 2005 г. като програмист- библиотекар.
 18. Геновева Милушева – работи в МГ през 2005 г. като програмист- библиотекар.
 19. Ренета Иванова Илиева – работи в МГ от 2005 г. досега като програмист- библиотекар.

Ръководители на Учебна изчислителна станция на МГ "Баба Тонка"

 1. Каталина Петрова Григорова – от 1977 до 1983 г. / създател /
 2. Кина Павлова Зазас – от 1985 до 1987 г.
 3. Велико Димов – от 1987 до 1988 г.
 4. Валентин Колев Велков – от 1988 до 1995 г.
 5. Ивайло Огнянов Иванов – от 1995 до 1997 г.
 6. Светлана Цанкова Трифонова – от 1997 до 2000 г.
 7. Маргарита Величкова Кефирова – от 2000 до 2004 г.
 8. Галина Живкова Бобева – от 2004 г. досега

Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Галерия със снимки

Снимка
Мечта за всеки геймър

Произволна снимка

С помощта на:

e107
PHP
MySQL
Официален сайт на катедра "Информатика и ИТ" при МГ "Баба Тонка" - Русе © 2010