ПРОГРАМА

За обучение на тема „Програмиране на С#”

 

1. Въведение (лекция: 1.5, упражнения: 0.5, домашни: 0) (5.11.2011) (4 часа) – Ивелин Давидов и Ясен Янков

·        Съдържание и целия на курс

·        Инсталация и въведение във Visual Studio 2010

·        Езикът C#

·        Hello World

Ресурси: Въведение, Първи стъпки, Допълнителни задачи

2. Типове данни (лекция: 1, упражнения: 1, домашни: 2) (12.11.2011)  (4 часа) – Ивелин Давидов

·        Целочислени типове, типове с плаваща запетая, булеви типове, символни низове

·        Стойностни и референти типове данни

·        Деклариране, инизиализиране, използване на променливи

Ресурси: Типове данни, Примери

3. Оператори и изрази (лекция: 1, упражнения: 2, домашни: 1) (19.11.2011) (2 часа) – Ясен Янков

·        Приоритет на оператори

·        Аритметични оператори

·        Оператори за конкатениране на низове

·        Логически оператори

·        Вход и изход от конзолата

Ресурси: Оператори и изрази, Примери

4. Условни конструкции (лекция: 1, упражнения: 1, домашни: 2-3) (19.11.2011) (2 часа) – Ясен Янков

·        Оператори за сравнение

·        If и if-else конструкции

·        Вложени if-else конструкции

·        Switch-case конструкции

Ресурси: Условни оператори, Примери

5. Цикли (лекция: 1.5, упражнения 2.5, домашни: 4) (26.11.2011) ( 4 часа) Ивелин Давидов

·        While цикли

·        Do-while цикли

·        For цикли

·        Foreach цикли

Ресурси: Цикли, Примери

6. Масиви (лекция 1.5, упражнения 4.5, домашни 4) (03.12.2011) (4 часа) и (10.12.2011) (1 час) Ивелин Давидов и Ясен Янков

·        Деклариране и създаване

·        Достъпване на елемент от масив

·        Обхождане на масиви

·        Двумерни и многомерни масиви

·        Упражнения

Ресурси:

7. Методи  (лекция: 1, упражнения: 2, домашни: 1) (10.12.2011) (3 часа) Ивелин Давидов

·        Какво представляват и кога имаме нужда от тях

·        Деклариране на методи

·        Употреба на параметри

8. Създаване и употреба на обекти (лекция: 1, упражнения: 1, домашни: 2) (17.12.2011) (2 часа) Ясен Янков

·        Класове и обекти

·        Полета,  свойства, методи и конструктори

·        Структури

·        Упражнения

Ресурси:

9. Дефиниране на класове (лекция: 1.5, упражнения: 4.5, домашни: 4) (17.12.2011) (2 часа) и (07.01.2012 или 14.01.2012) 4 часа Ивелин Давидов и Ясен Янков

·        Елементарни класове

·        Употреба на собствени класове и обекти

·        Дефиниране на полета, методи и конструктори

·        Lose coupling and Strong cohesion     

·        Упражнения          

Ресурси:

Общо: 8 седмици