Новина: : Национална Олимпиада по Информационни Технологии през 2012/2013 учебна година
(Категория: Информационни технологии)
Публикувано от admin
Thursday 20 December 2012 - 09:18:16

За участие в олимпиадата всички ученици трябва:

  • Да се регистрират като потребители на сайта. Ако имат вече регистрация - да се актуализира за тази учебна година.

  • Да регистрират проекта, с който участват в олимпиадата.


Регистрацията - на http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 6.01.2013 г.


Новина от Официален сайт на катедра "Информатика и ИТ"
( http://mg-babatonka.bg/~web37_informatics/news.php?extend.19 )