Геометрични построения

Проект по математика - 8 клас
Решаване на построителни задачи с помощта на
геометрични места от точки

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Задачите са подбрани от учебника за 8 клас
с автори Иван Тонов, Иван Трендафилов и Румяна Караджова
В решенията се демонстрира пътя, по който се извършва построението на поставения проблем и се дава възможност за изследване на броя на решенията му.
За целта посочете с мишката съответния елемент от чертежа и променете неговото положение!

Боряна Куюмджиева, Създаден от GeoGebra
Solution problem1
Solution problem 2
Solution problem 3