ГМТ от среди на хорди в окръжност

Посочете с мишката точка C и я провлачете в някаква посока. Забележете, че докато точка C се движи по окръжността c, средата D на хордата BC описва окръжност.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Боряна Куюмджиева, Създаден с GeoGebra

Назад