Геометрично място от центрове на окръжности

Провлачете с мишката точка G от правата а. Центровете на окръжностите L и J, с радиуси r, описват две успоредни прави на дадената права a

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Можете да променяте дължините на r и c. Задачата има две решения. Помислете кога се случва това и кога задачата няма решение.

Боряна Куюмджиева, Създаден с GeoGebra

Назад