Графика на кубична функция

Четирите коефициента имат стойности, които са организирани чрез слайдери. Променяйте стойностите на коефициентите като провлачвате с мишката червената точка на съответния слайдер. Наблюдавайте изменението графиката.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Направете няколко графики и помислете как влияе на изменението на графиката, промяната на всеки коефициент

Боряна Куюмджиева, Създаден с GeoGebra

Назад