Проект

"Образователна интеграционна система за знание,

толерантност и превенция на агресията"Всички сме
се възхищавали от невероятните математически способности на детектива Чарли,  най- колоритната фигура в  епизодите Криминални уравнения.

Сюжетът е интересен, защото  Чарли винаги успява да сглоби криминалния пъзел и математически точно да подскаже пътя за разкриване на престъплението.

Какви знания са необходими за един криминалист – това е сериозен въпрос, но със сигурност трябва да знае поне това, което интерпретираха  нашите ученици.
Приятно четене!

  • Александрина Борисова Върбанова - Art Gallery
  • Красимир Красимиров Петров - Code Crackers


Към "Всичко за математиката", ученическо творчество