Да използваме окръжности - елегантен подход за решаване на геометрични задачи


Отиди на съдържание


В разработката си, представена в този сайт, сме разгледали няколко интересни задачи, които се решават с помощта на описани и вписани окръжности, окръжност на Ойлер и теорема на Фойербах.
Разгледани са общо 16 задачи, които сме класифицирали в четири раздела.
Във "Въведение" можете да намерите основни факти и понятия, а в останалите три раздела - самите задачи.
Чертежите, приложени към страниците, са хипервръзки, отварящи динамични чертежи. По този начин ви предоставяме възможност да разглеждате интересни случаи и положения на различни обекти. Експериментирайте!


©2009 Insane

Назад към съдържание | Назад към главно меню