Общо събрание на Училищното настоятелство

29 август 2023 - 16:27:43, Съобщение, teach_admin,

ОБЯВА

Управителният съвет
на Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка“, Русе
на свое заседание реши:

СВИКВА

Общо събрание на Училищното настоятелство на основание чл. 23, ал. 1. от Устава на 20.09.2023 г. /сряда/, от 18:30 часа, в аулата на МГ „Баба Тонка” при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет /УС/ за 2022 г., финансовия отчет за 2022 г. на основание чл. 22, т. 11 от Устава.

2. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата.

3. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Настоятелството за 2023-2024 г.

4. Приемане бюджета на Настоятелството за 2023-2024 г. на основание чл. 22, т. 9 от Устава.

5. Избор на Председател и членове на Управителния съвет за следващия двугодишен период.

На основание чл. 23. ал. 2. от Устава на Настоятелството обявата е поставена на 18.08.2023 г. на видно място в сградата – на таблото на канцеларията в коридора и публикувана на сайта на гимназията.

Галина Иванова, Председател на УС на Настоятелството

Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Надиграване 2010
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 58


Онлайн

Гости: 2
Регистрирани: 0
На тази странница: 2
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008