Юбилеен патронен празник

11 март 2024 - 20:11:15, Съобщение, teach_admin,

МГ „Баба Тонка” – приемник на Девическата гимназия в Русе
160 години идеите намират бъдеще
22 март 2024 г. – патронният празник
Четирима сина загубих! Двамата са в гроба,
а другите полуживи. Но още четирима да имах,
пак щях да ги накарам да носят българското
знаме със златния лъв.
Тонка Обретенова


Създаденото през 1864 година Девическото класно училище в Русе отбелязва 160 – та си
учебна година като Математическа гимназия „Баба Тонка”.
Честването включва:
- 11.03.2024 г. – Откриване на кът за четене по случай 70-годишнина на изграждане на
самостоятелна училищна библиотека в гимназията
- 18.03. – 22.03.2024 г. – „Успелите мегeйци“ – срещи на настоящи ученици с бивши
възпитаници на гимназията
- 20.03.2024 г. - „Потомци сме на Баба Тонка“ – състезание между класовете
- 22.03.2024 г. - Патронен празник на МГ „Баба Тонка“
o 10:00 ч. – аула на МГ „Баба Тонка“ – Награждаване на ученици и учители
o 11:00 ч. – шествие и поднасяне на венци пред паметника на Баба Тонка, Пантеона на
възрожденците и на паметната плоча пред гимназията
o 18:00 ч. – зала „Арена Русе“ - тържествен концерт „Без просвещението свободата ни е невъзможна!“
- 23.03.2024 г., 19:00 ч. - ресторант „Рига“ – Благотворителен бал „Фрактал“
- 27.03.2024 г., откриване в 14:00 ч. - Художествена галерия – изложба с творби на ученици
- 13.04.2024 г. – Експедиция до с. Червен – родното място на Тонка Обретенова
- 15.04. – 17.04.2024 г. – ТТ „МАГИМ“, Сезон 2024
„Направи го отново, Фауст“, по мотиви от „Фауст. Първа част“ на Й. В. Гьоте
Представления:
o 15.04. от 14:00 часа
o 16.04. от 18:00 часа
o 17.04. от 14:00 часа
- 17.04.2024 г. – Фестивал на науката – Проектни и постер представяния в различни
направления
- 08.05.2024 г. – Пролетно тематично надиграване.
Подробн а информация има на сайта на гимназията link .
Обобщена информация

В МГ „Баба Тонка” учат 684 ученици в 26 паралелки. Работят 50 учители, като 34 от тях имат
професионална квалификационна степен, 7 - със степен „доктор“, 38 са старши учители и един -
главен учител.
В категория „Образователна среда в подкрепа на безопастност на движението по пътищата за
северен централен район за 2023 г., Държавната агенция по БДП удостои МГ „Баба Тонка” с плакет
и бяла дъска.
Сюзан Феимова, старши учител по информатика и информационни технологии, бе отличена с
наградата на МОН „Константин Величков“ в категория „Работа с ученици с изявени дарби“ на 1
ноември 2021 г. за постигнати високи резултати на ученици на национални и международни
състезания, и значителен принос за утвърждаване авторитета на МГ „Баба Тонка”.
По повод 24 май 2022 г. за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност с награда
„Неофит Рилски“ е удостоена Галина Бобева.
За учебната 2022-2023 г. в националния кръг на олимпиадите по всички предмети са участвали
общо 48 ученици от Русе като 36 са от МГ „Баба Тонка”. Нашите ученици са се състезавали по 10
учебни предмета.
Община Русе отпусна годишни стипендии на 18 ученици с изявени дарби за 2023 г., от тях 6 са
от МГ „Баба Тонка”. Отличи с еднократни награди 95 деца и ученици, 35 са от гимназията.
По случай Деня на народните будители с наградата „Русе – 21. век“ за 2021/22 година е
наградена Мария Кирилова, ученичка от 11. в клас, за 2022/23 - Константин Георгиев, ученик от 12.
а клас.
По повод юбилейната годишнина Училищното настоятелство, Фонд „Елица Цветинова
Русинова“, Фонд „Проф. Дочо Дочев“ и други индивидуални дарители с еднократни парични
награди ще бъдат наградени 33 ученици.
Резултати от външното оценяване 2023 г.:

Резултатите на учениците от VІІ клас на приемните изпити (двете части на Националното
външно оценяване) са много високи – среден успех по български език и литература 88.06, при
среден за Област Русе 48.09, и по математика – 94.55, при среден за Област Русе 29.74. Учители по
двата предмета са съответно Д. Александрова и А. Лекова. По среден брой точки учениците от VІІ
клас на МГ „Баба Тонка” се нареждат на пето място в страната и по БЕЛ и по математика.
Държавни зрелостни изпити:

- среден успех по български език и литература за випуска – 101 ученици – 4,98, при среден за
страната 3,82, учител – учител Ц. Цветанова;
- по математика: при 31 ученици – 4,55, учители М. Костадинова/Б. Куюмджиева/Л. Станков;
- английски език: при 50 ученици – 5,36, учители А. Йорданова/Р. Радоева/К. Начев;
- информатика: при 3 ученици – 4,67, учители И. Вълова/Ц. Младенова/В. Козов/М. Димитров;
- информационни технологии: при 9 ученици – 4,60, учители Д. Ангелова/С. Тодорова;
- биология и здравно образование: при 8 ученици – 5,04, учител Сн. Пенева.
Ученици на МГ „Баба Тонка“ с отличия от олимпиади, състезания и конкурси

Eлена Даринова Йорданова, 10.б
Сребърен медал на Национален кръг на олимпиада по астрономия 2023
Участиев в Национален кръг на олимпиада по география
Сребърен медал на Международен турнир на младите естествоизпитатели (IYNT) 2023, Казахстан
Бронзов медал на Международна олимпиада по астрономия, Пекин
Бронзов медал на Жуковската олимпиада, Казахстан 2024, направление „Физика“
Второ място на Национален турнир на младите физици, 2024
Тея Пламенова Чобанова, 11.а
Бронзов медал от IWYMIC BIMC 2023 (Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition)
Отлично представяне на Жаутиковската олимпиада, Казахстан 2024, направление „Математика“
Участие в международно МС НМТТ (Harvard & MIT Math Tournament), Бостън 2024
Включена в разширения национален отбор, представящ България на EGMO 2024 (международната
математическа олимпиада за момичета)
Участие в националния кръг на олимпиадата по математика 2023
Златен медал 10-ти Международен турнир „Математика без граници“ 2023
Второ място на национален кръг на състезанието по Финансова грамотност 2023
Второ място на Национално състезание по математическа лингвистика 2024
Участия в SMT-2023 (Stanford Math Tournament- Honourable mention), Иранската олимпиада по
геометрия, Австралийско Кенгуру (AMC), МС „30 задачи на 30 езика“, Formula of Unity/The Third
Millennium (руско състезание)
Рая Валентинова Маркова, 11.а
VI-то място в национален кръг на национално състезание по Финансова грамотност 2023
Президент за един ден в програмата „Мениджър за един ден“
Първо място в състезание „Младежите имат думата“, ПанГея
Първо място в състезание по Епропеистика на СУ
Финалист в състезание „Роботика за България“ 2023, София
Класиране за втори етап в Национална олимпиада по статистика 2024
Участия в „Teenovator - Битката на идеите“, Иновативно младежко експо – Русе, конференция по
журналистика Sofia Talks Media: Youth, First Lego League Challenge, „Наследството на Бенджамин
Франклин“, „Форум за Жени и Момичета в Областта на Науката, Технологиите, Инженерството и
Математиката (STEM)“, Solve for Tomorrow
Калина Симеонова Симеонова, 7.а
Първо място в Националната Електрониада 2023, РУ „Ангел Кънчев“
Класирана за Националния кръг на олимпиадата по Информатика 2024
Любослав Красимиров Димов, 8.а
Първо място на Националния кръг на международния конкурс „Методика и ИТ в образованието –
MITE 2023“
Кристален приз на Международната конференция CompSysTech’23
Специ ална награда на Ученическата секция на 52. Пролетна конференция на СМБ
Никола Владимиров Великов, 8.а
Първо място на Националния кръг на международния конкурс „Методика и ИТ в образованието –
MITE 2023“
Кристален приз на Международната конференция CompSysTech’23
Специ ална награда на Ученическата секция на 52. Пролетна конференция на СМБ
Александър Любомиров Славов, 8.в
Първо място и Златен медал на Международния кръг на конкурса „Математика и проектиране“
2023
Трето място на Националния конкурс „Млади изобретатели“
Първо място на Националния кръг на международния конкурс „Методика и ИТ в образованието –
MITE 2023“
Николай Пламенов Паришев, 8.в
Първо място на Националния кръг на международния конкурс „Методика и ИТ в образованието –
MITE 2023“
Златен медал на Ученическата секция на 52. Пролетна конференция на СМБ
Калоян Тодоров Върбанов, 10.а
Много добро представяне на Жуковската олимпиада, Казахстан 2024, направление „Информатика“
Класир ан за Националния кръг на олимпиадата по Информатика 2024
Второ място в Националното състезание по роботика „Роботика за България“
Преслав Митков Тошев , 10.а
Много добро представяне на Жуковската олимпиада, Казахстан 2024, направление Информатика
Национал но състезание по лингвистика (19-21.01.2024 г.) - осмо място
Национално състезание по финансова грамотност - областен кръг - първо място - 02.2024г. Класиран е за участие в Националния кръг на състезанието през 03.2024 г.
Класиран за Националния кръг на олимпиадата по Информатика 2024
Първо място на Областен кръг и участие в Национален кръг на олимпиадата по география 2023
Пето място в Национален кръг на олимпиада по лингвистика 2023
Пролетно национално състезание по Физика (05.03.2023 г) - III награда индивидуално и III място отборно представяне.
Европей ско кенгуру 2023 – първо място.
Национален летен турнир по информатика (03.06.2023 г) - III място, бронзов медал
Златен медал от Международно състезание Математика без граници – Есен 2023.
Национален есенен турнир по информатика (25.11.2023г.) – Грамота за Отлично представяне
Валентин Дианов Тамахкяров, 12.б
Първо място в Националната ЕЛЕКТРОНИАДА 2023, РУ „Ангел Кънчев“.
Четвърто място в НОИТ 2023 направление „Съвременни системи за визуална информация“
Амер Идиризов Панджаров, 12.а
Кристален приз на Международната конференция CompSysTech’23
Участ ие в Националния кръг на олимпиадата по ИТ 2023
Александър Тодоров Няголов, 12.б
Много добро представяне в Националния кръг на олимпиадата по ИТ 2023
Много добро представяне в Международната конференция CompSysTech’23
Роан Деянов Гочев, 8.а
Златен медал от МТ „Иван Салабашев“ 2023
Четвърти на националния кръг на олимпиадата по математика 2023
Златен медал от Международно МС „Австралийско кенгуру“ 2022
Златен медал и Бронзова купа от МС „Математика без граници “ 2023
Светослав Иванов Златев, 6.а
Първо място в национален кръг на състезанието по Финансова грамотност 2023
Сребърен медал на международното МС „Математика без граници“ 2023
Грамота от МТ „Иван Салабашев“ 2023
на МС „Паисий Хилендарски“ 2023
Марина Димитрова Маринова, 7.а
Второ място на Пролетни математически състезания, 2023
Първо място в национален кръг на състезанието по Финансова грамотност 2023
Сребърен медал в индивидуалното и Златен медал в отборното класиране на Международен турнир
„Математика без граници“ 2023
Трето място в МТ „Академик Кирил Попов“ 2023
Георги Боянов Рашков, 9.б
Първо място е международен конкурс „Васил Левски пред съда и пред света“
Първо място в национален конкурс за проза „Апостола - надежда за памет“
Трето място в национален конкурс „Завещано от Апостола“
Специалнот о отличие в национален конкурс „И в златна есен с любов и песен“
Специално отличие за историческа проза на Младежки национален научен форум "Арнаудови
срещи"
Деян Иванов Иванов, 12а
Втора награда на Пролетно национално състезание по физика
Участник в разширен национален отбор на Турнир на младите физици, 2023 г.
Много добро представяне на Жуковската олимпиада, Казахстан 2024, направление Физика
Явор Дамянов Димитров, 5.а
Бронзов медал и награда на Национално състезание по лингвистика 2024
Бронзов медал на МС „Иван Салабашев“ 2023
Златен медал на МТ „Математика без граници“ 2023
Златен медал на Софийски математически турнир 2023
Златен медал на Коледен лингвистичен турнир
III място на Областен кръг на олимпиада по лингвистика (5-7 клас) 2024
I място на Областен кръг на олимпиада по математика 2024
Златен медал на Коледно математическо състезание
I място на състезанието по Финансова грамотност
Красимир Станиславов Станков, 9.в
Златен медал на Национална олимпиада по астрономия, 2023
Бронзов медал на Международна олимпиада по астрономия, Пекин
Първа награда от Астрофотографски конкурси „Поглед към звездите“ и „Небесни брилянти“
Вяра Симеонова Симеонова, 12.а
Класирана за Национална олимпиада по астрономия
Класирана за Национална олимпиада по лингвистика
Второ място на Национално състезание „Електрониада“, РУ „Ангел Кънчев“
Трето място на МС „Европейско Кенгуру“
Борис Павлинов Зарков, 11.в
Първо място на Областен кръг, участие в Национален кръг на олимпиадата по география и
икономика;
Участие в инициативата от Еврошкола в симулирано заседание на ЕП в Страсбург 2023
Специална награда на Национален конкурс „Писма до себе си“
Александър Цвятков, 11.в
Първо място на Областен кръг и VІ-то място на национален кръг на Национално многоезично
състезание с руски език
Първо място на областен кръг и Класиран за национален кръг на олимпиада по руски
Яна Венциславова Борисова, 12.г
Областен координатор на Български младежки Червен кръст - Русе
Капитан на баскетболния отбор на МГ - Първи места на областно, зонално и общинско първенство
Калина и Ралица Николаеви Табакови, 12.г
Зам.-областни координатори на Български младежки Червен кръст – Русе
Участие в инициативата от Еврошкола в симулирано заседание на ЕП в Страсбург 2023
Пресиян Петров Петров, 10.б
Трето място на Областен кръг и VII място на национален кръг на олимпиадата по философия
Първо място на Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Участник в разширения национален отбор по философия на България
Участие в инициативата от Еврошкола в симулирано заседание на ЕП в Страсбург 2023
Безспорни умения в публичните комуникации и ораторската реч.
Камелия Искренова Тодорова, 11.г
X място на Национален кръг на олимпиадата по философия
Второ място на Национално ученическо състезание за философско есе
Участие в инициативата от Еврошкола в симулирано заседание на ЕП в Страсбург 2023
IV място на Националната олимпиада по БЕЛ
Венцислав Деянов Велев, 11.в
IV място на ученически философско- исторически конкурс „Силата на духа“
Участие в инициативата от Еврошкола в симулирано заседание на ЕП в Страсбург 2023
Второ място на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Яница Иво Цанева, 12.а
Златен медалист и лауреат на национална олимпиада по гражданско образование
Участие в заседание на ЕК в Брюксел
Активен състезател в симулативно заседание на ЕП в Страсбург
Алина Петров Милкова, 11.г
Първо място на Областен кръг на олимпиадата по философия
Участие в инициативата от Еврошкола в симулирано заседание на ЕП в Страсбург 2023
Трето място на Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Участник в Детски хор „Дунавски вълни“. Участие в 4-ти международен хоров конкурс за коледни
песни и религиозна музика в Румъния. Хорът бе отличен с награда „Гран При“
Участия в международен хоров фестивал за хорове и оркестри в гр. Пореч, Хърватия; хорови
празници „Янко Мустаков“, гр. Свищов; международен фестивал „Мартенски музикални дни“
Първо място, категория бадминтон, Олимпийски надежди, Национална верига по бадминтон, Зона
„Северна България“
Капитан и първа ракета на училищния отбор по бадминтон
Кристиана Николова Данева, 6.а
Първо място на Зонално първенство по шахмат,
III място сред момичетата в страната, играеща на 4-та дъска
Екатерина Бориславова Жечева, 7.а
Трето място на Финали на Ученически игри
Капитан на отбора по бадминтон момичета V-VII клас. Първи места на общинско, областно и зонално първенство
Елена Бориславова Иванова, 10.а
Първо място на Зонално първенство по шахмат
III място сред девойките в страната и най-добра състезателка на 4-та дъска
Училищно настоятелство

Благодарение на щедрата подкрепа от дарители и на родителската общност продължиха
разнообразните дейности по подпомагането на даровитите ученици от Математическа гимназия.
Мисията на училището е била и ще бъде - привличане талантливи ученици и подпомагане на
тяхното развитие в ученическите години. Учителската колегия споделя мисията на училището и
работи без да жали усилия за подкрепата на всеки един ученик.
Публикувам този кратък отчет в знак на уважение и благодарност към всички, които са
работили и работят в МГ, към всички ученици и родители, които вярват в нас, към обществеността
на Русе.
Добро училище се прави с желание и много любов!
Д-р Галина Бобева, директор на МГ „Баба Тонка”

Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Сурвакане 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 34


Онлайн

Гости: 8
Регистрирани: 0
На тази странница: 3
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008